Ziemassvētku kauss armvrestlingā 2022

NOLIKUMS
Ziemassvētku kauss armvrestlingā 2022
1. Vieta un laiks
Sacensības notiks 2022. gada 17. decembrī Rīgā, Braslas 16
10:00 – 11:15 Dalībnieku svēršanās un reģistrācija;
11:30 – Sacensību sākums
2. Sacensību mērķis
• Armvrestlinga sporta popularizācija Latvijā;
• Latvijas čempionātā uzvarētaju noskaidrošana
• Jauniešu piesaiste sportam;
• Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija;
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas armvrestlinga federācija
Ø Sacensību vadītājs: Raimonds Liepiņš
Ø Galvenais tiesnesis: Oļegs Gantimurovs
Ø Sacensību sekretārs: Elvis Kurzemnieks
4. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem.
Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!
Sacensībās tiks ievēroti aktuālie Epidemioloģiskās drošības pasākumi Latvijas Republikā, kas var būt mainīgi.
5. Apbalvošana
Tiek apbalvota labā un kreisā roka atsevišķi ar diplomiem un balvām. Ar kausiem tiek apbalvoti absolūtās kategorijas uzvarētāji.
6. Svara kategorijas
Juniori -18 gadiem (2004. gadā dzimušie un vēlāk)
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības.
Sveršanās/reģistrācijas laikā uzrāda pasi, id karti vai dzimšanas apliecību.
Vīri 70,80,90,100,+100 kg
U18 65,75,+75
Dāmas Open
U21 75,+75
Iesācēji -75,90,+90
Veterāni Open
Amatieri -80,+80
OPEN KATEGORIJAS AR LABO UN KREISO ROKU
7. Finansēšana
Visus sacensību izdevumus sedz juridiska organizācija vai pats sacensību dalībnieks.
Dalības maksa 10 euro par roku, 15 euro par abām , 5 euro par papildus kategoriju. Sportisti var startēt papildus kategorijās.
Norēķināties var ar pārskaitījumu
Latvijas Armvrestlinga federācijas kontu
SWEDBANK LV31HABA0551044847215;
reģ.nr.50008023361
Maksājuma uzdevumā norādīt vārdu uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi:
PAR DALĪBAS MAKSU
8. Pieteikumi
Aizpildi pieteikumu online: https://forms.gle/ubcxNHAEqYnHqEtKA
Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, parakstoties sacensību protokolā.
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem netiek pielaisti sacensībām bez ārsta vai vecāku atļaujas. Reģistrējoties uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.
Reģistrējoties šīm sacensībām jūs tiekat informēti, ka var ierasties Sporta Medicīnas Valstsa ģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var ievākt no jebkura licencēta dalībnieka nepieciešamos paraugus aizliegto vielu analīzēm.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti tikai, lai piereģistrētu dalību sacensībās. Parakstot reģistrācijas protokolu, dalībnieks apliecina datu pareizību un piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie foto un video materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos.
Dalies un Mīli Armrestling